هدفمند خرید کنید.( سلسله نکات کوتاه تربیتی)

اگر قرار است برای فرزند خود هدیه laughبخرید این کار را هدفمند coolانجام دهید. 

دور هم بنشینید و از فرزند خود بخواید یک شعر برای شما از حفظ بخواندenlightened، به نمرات او نگاه کنید، رفتار های خوب او مانند کمک به دیگران را در نظر داشته باشیدangel و یا هر کار خوبی که فرزندتان انجام داد را یاددشاتmail کنید.

سپس به فرزندتان بگویید که به خاطر فلان کار خوبی که انجام دادی این هدیه را برای شما خریدم.yes

شماره نکته :  1 

 

1 نظر

  1. شاگردشاگردsays:

    یادداشت رو اشتباه نوشتید :()