استعداد فرزندتان را کشف کنید.

شاید کودکانی را دیده اي که به طرز شگفت انگیزي آواز می خوانند، یا حرکات آکروبات انجام می دهند و ... ( براي آشنایی بیشتر با این کودکان به زودي مقاله ظرف هاي بزرگ خانـه هـاي کوچـک را ترجمـه و در کانال مدرسه قرار خواهم داد.)

 

گاهی ممکن است والدین با دیدن این کودکان آرزو کنند فرزندان خودشـان شبیه آنها بودند. این اولین گام براي خارج کردن فرزند از جاده موفقیت است چرا که او را بدون اینکه بدانیم امکانات و توانایی لازم را براي آن کار داشته باشد به مسیري متفاوت می انـدازیم ( کـلاس هـاي موسـیقی، زبان، نقاشی، تکواندو و ...) و بعد از مدتی به این نتیجه می رسیم که توانایی آن کودکان خداداي و شانسـی است و نصیب هر کسی نمی شود و کودك خود را به دست جریان زندگی می سپاریم.

حالا سوال اینجاست؛ اگر آهو را در پرواز کردن و عقاب را در شنا کردن بسنجی آنها چگونه جانورانی خواهند بود؟ فقط کافیست روش سنجش خود را تغییر دهید تا با توانایی هاي باورنکردنی آنها آشنا شوید.

خانم دکتر هایدرون اشتوگر متخصص روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهر اولم در پژوهشات خود به این نتیجه رسیده اند ارزیابی معلمان و والدین از استعداد هاي ممتاز و سطح بالا کودکان حـداکثر تـا 25 درصد می شود. این یعنی ما هنوز دنیاي خارق العاده فرزند خود را نشناخته ایم و از منابع ارزشمند آن آگاهی نداریم.

آزمون هاي ارائه شده در این جزوه در صدد کشف حدود استعداد فرزندان شماست تا بـا دیـد وسـیع تري به کشف این جهان ناشناخته بپردازید.

چند نکته براي اجراي آزمون ها: خودتان را گول نزنید. پاسخ هاي حقیقی را بیان کنید نه پاسخ هایی که دوست دارید. بعضی سوالات به عمد تکرار شده است. مطمئن شوید که کودکان پرسش هاي آزمون را فهمیده اند. از آنها بخواهید آن را تکرار کنند. اجراي آزمون را در زمان هایی که انرژي بیش تري دارید انجام دهید و از بی حوصـله پـر کـردن آن پرهیـز کنید.

نحوه پاسخ دادن به سوالات از عدد 1 تا 5 به شکل زیر است:

1 – هرگز 2 – به ندرت 3 – گاهی 4 – اغلب 5 – همیشه             جمع نمرات: .......

دانلود پرسشنامه جامع استعداد سنجی کودکان ابتدایی 

 

دوستانی که پرسشنامه را تکمیل کردند می توانند به شکل زیر نتیجه آزمون خود را مشاهده کننده:

 

بعد از امتیاز دهی والدین و دانش آموز، مجموع امتیازات هر بخش به تفکیک بین 17 تا 85 می تواند باشد که در نمودار بالا مشاهده می کنید استعداد های دانش آموز بر اساس امتیازاتی که در پرسشنامه پر شده به این شکل در آمده است. 

مهم ترین نکته تمرکز و دوری از اغراق در توانایی های فرزندمان است. 

به امید موفقیت همه فرزندان ایران. 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...