مدرسه؛ آغاز یک پایان

والدین محترم 

اگر به فکر فرزند خود هستید، آنها را در مدرسه رها نکنید!

خیلی از آسیب های روانی و حتی جسمانی که کودکان به آن گرفتار می شوند در خانه رخ می دهد. از پرخاشگری گرفته تا تجاوز و همه ما شاهد مثال هایی از آن در جوامع گوناگون و کشور خود بوده اسم. این اتفاقات که همین لحظه هم در حال وقوع است و می توانید انواع آن را در مقاله زیر مطالعه کنید.

the-issue-of-child-abuse  

همه این آسیب ها در خانه اول اتفاق می افتد، خوب مدرسه خانه دوم است. 

امروز خیلی از مسایلی که به هر دلیلی والدین تمایل به صحبت درباره آن ندارند را دوستان در مدرسه به فرزندانمان می آموزند و در واقع آموزش و پرورش اصلی نه مدرسه که رسانه های غربی است چون اگر امر آموزش را به مواد و محتوی ، مخاطب، و ابزار انتقال تقسیم کنیم. 

امروز دانش آموزان به محتوی بیشتری در دنیای مجازی نسبت به آنچه در مدرسه می آموزند دسترسی دارند. بیشتر از کلاس درست و معلم به گوشی تلفن و رایانه های خود علاقه مند هستند و مخاطبان از هر سنی از آن استفاده می کنند. 

از این رو به نظر می رسد آموزش و پرورش رسمی ما که قاعدتا باید مهم ترین مسایل تربیتی را به دانش آموز بیاموزد از قافله جا مانده و والدین در خواب تاثیر گذاری صددرصدی مدرسه بر فرزندشان و آینده سحرآمیزی که برای آنها متصور شده اند فرزندان خود را در این اوضاع قمر در عقرب رها کرده اند و مانند پرستاری شده اند که  بر زخم جزئی بیماری را که ضربه مغزی شده، چسب زخم می زنند. 

به امید تحول

 

1 نظر

  1. دانشجودانشجوsays:

    ممنون آقای حسنی