خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

دختر نصیب کیست؟

دختر نصیب کیست؟

هنوز ساعتی به روستای ما نیامده بود.  از زمانی که خروس پیر ننه ناناز با آن صدای عذاب آورش شروع به خواندن می کرد که من را به یاد نوه ام زیر دوش حمام می اندازد، شروع به کار می کردم و با صدای سگ ها تبر را روی کنده می کوبیدم.  یک روز جناب سرکارگر که می خواس...

امام صادق برای او دعا نکرد.

امام صادق برای او دعا نکرد.

  فردی که امام صادق برایش دعا نکرد! یکی بود یکی نبود.مرد تنبلی در مدینه بود که از کار کردن خوشش نمی آمد. اما عاشق خوردن و خوابیدن بود. صبح تا شب می خورد و شب تا صبح زیر نور ماه می خوابید. یک روز ظهر که طبق عادت معمول به سراغ آشپزخانه رفت دید خبری از غذ...

درختان روی شتر!

درختان روی شتر!

درخت خرما روی شتر یکی بود یکی نبود ، سکه خورشید قل خورده بود وسط آسمان. گنجشک ها با خوشحالی سرود می خواندند و مورچه ها رژه می رفتند، زید بیرون خانه مشغول کار بود و سوراخ سمبه های خانه را با گل می پوشاند. گاهی همسرش برای او یک کاسه آب خنک می آورد و زید ...

دستی که پیامبر بوسید :)

دستی که پیامبر بوسید :)

دستی که پیامبر بوسید بعد از جنگ سختی که بین مسلمانان و کفار رخ داده بود، جنگجویان اسلام خسته و کم توان  به شهر     باز می گشتند. وقتی به شهر مدینه رسیدند مردم به خاطر پیروزی آنها بر دشمن با شوق و ذوق به استقبال از آنها می آمدند. سعد انصاری یکی از این م...