من عاشق طبیعت هستم.

وقتی در خیابان های این شهر راه می رویم یکی از آن زشتی های که می بینیم، درختانی هستند که تنشان را با هر بهانه ای پر از سوزن های ریز و درشت کرده اند. 

آگهی های فوت، تبلیغات، آگهی های گم شدن سگ و گربه و....

خلاصه هر کس که یک منگنه در دست داشته تا می توانسته این موجودات نازنین را آزار داده و زخمی کرده است. 

آنچه درخت به ما می بخشد: 

+رایگان میوه می دهد

+رایگان اکسیژن می بخشد.

+رایگان فضا را روح نواز می کند. 

+ رایگان تن خودش را برای ساخت میز و صندلی ، کاغذ، خانه، گرم کردن شومینه ها ، وو صد ها چیز دیگر فدا می کند. 

+ رایگان جلوی سیل را می گیرد و از نابودی خانه ها جلوگیری می کند. 

+ رایگان جلوی بادهای طوفانی را می گیرد و سپر بلا می شود. 

+رایگان پرنده ها را در آغوش خود می پذیرد. 

+رایگان زمین را با ریشه هایش نوازش می دهد. 

+رایگان تاب بچه ها می شود و به قیمت شکسته شدن بدنش آنها را خوشحال می کند. 

+ و ...

* تنها خواسته آنها این است که تنشان را زخمی نکنیم. 

رحمت بر پدر و مادر کسی که تن درخت را زخمی نکند.

راستی ما به اندازه یک درخت برای دنیا مفید هستیم؟؟؟

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...