خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

من عاشق طبیعت هستم.

من عاشق طبیعت هستم.

وقتی در خیابان های این شهر راه می رویم یکی از آن زشتی های که می بینیم، درختانی هستند که تنشان را با هر بهانه ای پر از سوزن های ریز و درشت کرده اند.  آگهی های فوت، تبلیغات، آگهی های گم شدن سگ و گربه و.... خلاصه هر کس که یک منگنه در دست داشته تا می توانس...