خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

چگونه استعداد های خود را کشف کنیم؟

چگونه استعداد های خود را کشف کنیم؟

کشف استعدادهای طبیعی هر فرد، کار بسیار دشواری است. در مورد خود من چند دهه طول کشید تا متوجه شوم که در نوشتن استعداد دارم. هرگز از این استعداد باخبر نبودم، چون در دبیرستان همیشه در درس ادبیات، نمرات پایینی می‌گرفتم. ولی امروز، میلیون‌ها نفر نوشته‌های من...