خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

مدرسه بچه شما را بی تربیت می کند؟

مدرسه بچه شما را بی تربیت می کند؟

اگر از آن دسته والدینی هستید که فکر میکنید فرزندتان در مدرسه بی تربیت می شود به نکته زیر توجه کنید: ???? تربیت در خانه آموخته می شود. در مدرسه تکرار و تمرین می شود. و در جامعه عملی می شود. شما دقت کنید که چند صد دانش آموز به مدت ۵ ساعت در مدرسه حضور دا...