خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

اگر هنگام سخنرانی لرزش صدا دارید بخوانید.

اگر هنگام سخنرانی لرزش صدا دارید بخوانید.

لرزش صدا هنگام صحبت کردن، توانایی تأثیرگذاری روی دیگران و قدرت لحن و کلام را کم می‌کند. وقتی هنگام سخنرانی یا حرف زدن با فردی دیگر صدایمان دچار لرزش می‌شود، نمی‌توانیم پیام و صحت حرف‌مان را به‌خوبی نشان بدهیم، اما هر مشکلی راه‌حلی دارد. کافی است روش‌ها...