خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

دکتر بازی های خطرناک

دکتر بازی های خطرناک

وقتی  اتفاقی متوجه می شوید که فرزندتان مسایلی را آموخته که مناسب با سن آنها نیست. یا موقع دیدن عکس و فیلم های جنسی  مچ او را می گیرید، شاید ریشه آن به زمانی بر گردد که در 6 سالگی با دختردایی خود دکتر بازی می کرد و شما گفتید:« بچه ان دیگه ! ...