خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

جهانگردی آموزشی ( ژاپن)

جهانگردی آموزشی ( ژاپن)

جهانگردی علمی ( این قسمت: نگاهی به مدارس ژاپن)  دوستان عزیزم سیستم آموزشی ژاپن یکی از بهترین نظام های آموزشی دنیا است که در این مقاله که مستقیم از سایت های خود آنان ترجمه شده سعی کردم بخشی از این آموزش ها را که باعث شده این کشور در مقایسه با سایر ملل چ...