خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

چگونه حرف های دیگران را به خود نگیریم؟

چگونه حرف های دیگران را به خود نگیریم؟

زمانی که اطرافیانتان با شما رفتار بدی دارند و شما به خود میگیرید، احساس کسی را دارید که به او سیلی زدهاند و خیلی دلخور میشوید. شاید موردی که مینویسم تا به حال برایتان پیش نیامده باشد و شبیه فیلمهای هندی بهنظر برسد، ولی اگر شما هم خصوصیات افراد حساس را ...