خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

کنترل خشم فرزندم

کنترل خشم فرزندم

فحش دادن، کتک زدن، انفجار احساسات، رفتارهایی هستند که ممکن است فرزند شما در موقعیت هایی از خود بروز دهد و بعدا از انجام آن پشیمان گردد. شاید به شما بگوید که دست خودش نیست و نمی داند چرا این کار ها را انجام می دهد . خوب در این مقاله به شما کمک می کنیم ت...