خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

مشکل دوست یابی درمیان کودکان

مشکل دوست یابی درمیان کودکان

چرا بعضی کودکان در مدرسه محبوبیت زیادی دارند و برخی دیگر منزوی هستند؟ چرا گروه دوست دارد یک نفر حتما جزو آنها باشد و کودک دیگری را نمی پذیرند؟ چرا فرزند شما از نداشتن دوست خوبی در مدرسه شکایت می کند؟ مسلما پاسخ به این پرسش ها نیازمند بررسی همه شرایطی ا...