خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

فرزند خود را  کمی تشنه نگه دارید.

فرزند خود را کمی تشنه نگه دارید.

موقع خرید توجه کنید که که بعد از این هدیه دیگر نمی توانید از چیزهای کم ارزش تر از آن برای تاثیر گذاری بر فرزندتان استفاده کنید.  به عنوان مثال: اگر به خاطر نمره خوبی که فرزندتان گرفت یک دوچرخه برای او خریدید، مطمئن باشید که سال آینده با یک هدیه مانند ا...