خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

بچه ها هم می توانند.

بچه ها هم می توانند.

وظیفه هایی به فرزند خود دهید که متناسب با سن آنها باشد و از انجام دادن آن لذت ببرند.  کودکان نیازمند توجه هستند و گاهی ممکن است برای این کار دست به اقداماتی خرابکارانه مانند شکستن وسایل یا درگیری با برادر و خواهر های خود بزنند.  حتی بعضی بچه ها حاضرند ...