خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

چگونه هزینه های زندگی را با کمک فرزندان مدیریت کنیم؟

چگونه هزینه های زندگی را با کمک فرزندان مدیریت کنیم؟

امروز با وجود هزینه های بسیار سنگین یک زندگی معمولی، نیاز برای برنامه ریزی مخارج خانواده و صرفه جویی در منابع بیش از هر زمان دیگری حس میشود. فرزندان نوجوان شما هم می توانند در این کار با شما همکاری کنند تا هم از واقعیت های سخت زندگی مطلع شوند و هم بتوا...

چگونه آموزش جنسی به کودکان دهیم؟

چگونه آموزش جنسی به کودکان دهیم؟

روزی جمله ای را خواندم که می گفت آموزش مسایل جنسی به کودکان، مانند پرداخت اقساط می ماند. اگر هر قسط را سر وقت پرداخت کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر پرداخت قسط را به تعویق بیندازیم در نهایت با مشکلاتی جدی رو به رو خواهیم. در بحث آموزش مسایل جنسی هم ا...